Websites staan bol van artikelen over bigdata en het delen van meer data in de verticale en horizontale bedrijfskolom ter verbetering van de efficiency. René Bruijne krijgt er nachtmerries van, lees de blog.

Prof. Walther Ploos van Amstel stelde onlangs in zijn column op nu.nl dat het delen van data het binnenhalen van het Paard van Troje is. Zijn stelling is dat het delen van data leidt tot nieuwe gegevensverzamelingen (bigdata) waardoor er transparantie in de keten zal gaan ontstaan. Diegene die de macht in de keten heeft, kan daar ‘misbruik’ van maken en dat is een bedreiging voor het MKB, volgens hem. In de logistiek leidt dat er volgens Ploos van Amstel toe dat logistieke dienstverleners de data over de werkelijk gereden kilometers, het verbruik, de aanrijroutes, CO2-uitstoot, ladingstemperatuur beschikbaar moeten gaan stellen aan klanten en overheid, zodat zij daarop uiteindelijk worden afgerekend. Daar heeft Ploos van Amstel een belangrijk punt dat langzamerhand ook tot de directiekamers aan het doordringen is, zo constateer ik.

Mijn nachtmerrie gaat echter nog een stap verder dan het verhaal van Ploos van Amstel. Het zijn niet de klanten en overheden die de logistieke dienstverlener op data afrekenen, maar partijen als Google gaan bepalen wie welke spullen, waar, wanneer en hoe mag gaan leveren (en via welke route). Daarom bevreemdt het mij ook dat Daniel Ropers van Bol.com in zee gaat met Google Now. Heeft Bol daar wel goed over nagedacht was mijn eerste gedachte of is het opportunisme en de angst voor Amazon die tot deze beslissing heeft geleid? Ik vermoed het laatste.

Bigdata-berg
Google zal namelijk met de koppeling tussen uw bestellingen van Bol.com en uw Google-gegevens (surf, zoekwoorden, youtube, gmail) in combinatie met uw openbare gegevens van Twitter, Linkedin, Facebook, Instagram en de gegevens van vele duizenden andere klanten van Bol.com een bigdata-berg krijgen met ongekende mogelijkheden. Op basis van die informatie is Google als geen ander in staat data te analyseren en op basis daarvan zeer exacte voorspellingen (tot 99 procent) te doen over uw toekomstige en zelfs daaropvolgende aankopen. Die informatie is niet alleen goud waard voor andere webshops (advertenties) maar Google gaat dat uiteindelijk inzetten voor de eigen Google Shopping Express zoals in San Fransico. Bol.com maakt dus een strategische fout van jewelste (het echte paard van Troje) tenzij Bol.com afspraken gemaakt heeft met Google om zo Amazon van het vege lijf te houden.

Trend stoppen
Maar het bovenstaande ten spijt, we kunnen deze trend niet tegenhouden want de behoefte is er en gigantische efficiencybesparingen zijn mogelijk. Het bedrijfsleven in de EU zou daarom niet lijdzaam moeten toezien en afwachten tot partijen als Google en/of Amazon hier de ‘macht’ overnemen, maar ze moeten zelf de regie in handen nemen door data met elkaar te delen en afspraken met elkaar te maken hoe we omgaan met de extra informatie die al die gegevens ons als samenleving en bedrijfsleven kunnen bieden.

* Eerste publicatie door Rene Bruijne op 2 dec 2013 op logistiek.nl